Criw Syr Hugh

Diolch i Mererid o Ysgol Syr Hugh, Caernarfon am yrru ffotos o’r criw ar dro efo Emrys

Many thanks to Mererid from Ysogl Syr Hugh, Caernarfon for sending the photos of the recent Tour with Emrys