Cysylltu / Bwcio

I archebu lle ar un o’r troeon neu i gysylltu am unrhyw wybodaeth pellach, ffoniwch 07813142751 neu anfon neges trwy ymateb i’r ffurflen isod:- .

Wrth drefnu i ddod ar un o’r troeon cofiwch roi wybod:-

– Pa daith (mae na dri ar gael yn Gymraeg)
1. Tyd am dro co
2. Tyd am dro eto co
3. Mae nhw, me fi

(Hefyd mae My Town My Walk ar gael yn Saesneg)

– Nifer o bobl

– Dyddiad eich taith: Mae Ty’d am Dro Co yn dechrau am 10.00am

Prisau:
– Oedolion: £10.00
– Plant o dan 17: £3.00
– Plant o dan 8: Am ddim
– Bydd gostyngiad i £6.50 y pen i grwpiau o dros 20

Rhaid i blant bod yng nghwmni oedolyn.
Nid yw’r daith yn addas i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Llawer o ddiolch

.