Dro Dref,Uncategorized

4 Taith Newydd Sbon yn Gymraeg!

4 Taith Newydd Sbon am Haf ’15 – Dro Romans Co – Côd dy Ben Co – Tyrau a...

Emrys with a group of visitors from Belgium, Italy and Spain.
Dro Dref

Croeso i bawb

Emrys gyda grwp o dramorwyr o’r Eidal, Sbaen a Gwlad Belg....

Dro Dref

Tyd am Dro Eto Co

Taith yw hon sy’n sôn am y porthladd, y capteiniaid ac ambell stori am ferchaid y stryd!...

Dro Dref

Ma Nhw, Me Fi

Ma Nhw, Me Fi – 5 Cofi, 5 tŷ potas a stori ym mhob tafarn (anaddas i blant).    ...Mae dewis o dair gwahanol taith gerdded i’w cael yn Gymraeg.


i) 'TYD AM DRO CO'
- Cychwyn wrth ymyl Lloyd George ar y Maes - Taith tua awr a hanner o amgylch yr hen dre gaerog. Sôn am adeiladau, pobol a hanes. Tu mewn a thu allan ac i fyny walia'r dre. Dalier sylw:- mae'r daith yn cynnwys cerdded ar ran fer o waliau’r hen dref.

ii) 'TYD AM DRO ETO CO'
- Cychwyn wrth ymyl Amgueddfa'r Môr, Doc Victoria - Taith tua awr a hanner yn sôn am y porthladd, y capteiniaid ac ambell stori am ferchaid y stryd!

iii) ‘MA NHW, ME FI’
- 5 Cofi, 5 tŷ potas a stori ym mhob tafarn - tua 2 awr (dibynu ar faint o lysh mae pobol yn ei yfed!) anaddas i blant a phobol parchus! h.y. ni fydd plant yn cael dod ar y daith yma. Addas iawn i nosweithiau stag neu partis penblwydd! £10.00 y pen

iv) TY'D AM DRO ROMANS COVIS
- Taith o`r Maes i Segontium ac ymweld a`r gaer yna i weld safle`r Mithreium, Eglwys Llanbeblig ac i lawr i Henwalia - £10.00 y pen

Cofiwch bod rhaid bwcio ymlaen llaw a threfnu pa ddiwrnod ac amser. Mae'r botwm "Bwcio/Cysylltu" ar ben y dudalen yma.

Cost y Teithiau

Oedolion: £7.50
Plant o dan 17: £3.00
Plant o dan 8 – am ddim

Rhaid i blant bod yng ngwmni oedolyn.
Cofiwch holi os yw'r daith yn addas i'ch grwp chi.

Bydd gostyngiad i £6.50 y pen i grwpiau o dros 20

Nid yw’r teithiau'n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Yr ydym yn cadw'r hawl i ohirio teithiau oherwydd tywydd gwael / diffyg niferoedd. Rhaid bwcio ymlaen llaw, ond os yw’n bosib, gallwn ystyried cadw lle ar y diwrnod.

Tre Caernarfon

Mae Caernarfon yn dref frenhinol, gyda’i chastell trawiadol mewn safle amlwg. Tref borthladd yw hi, a’i chymuned o tua 9,611 â thros 80% ohonynt yn Gymraeg eu mamiaith.
Felly clywir yr iaith Geltaidd hon ar y strydoedd, yn y caffis a’r tafarndai, yn ogystal âg yn y siopau a’r tai bwyta. Lleolir y dref ar briffordd yr A487, ar odrau ddwyreiniol Afon Menai a chyferbyn ag Ynys Môn. Mae dinas Bangor 8.6 millltir i’r dwyrain (13.8 km), tra bod mynyddoedd Eryri yn amgylchynu Caernarfon i’r de. Mae Caernarvon a Carnarvon yn ffurfiau Saesneg ar enw’r dref, ond Caernarfon yw’r ffordd gywir o’i sillafu.

Ni all llawer o drefi Prydain honi bod pobol wedi byw ynddynt yn ddi dorr ers cyn oes y Rhufeinwyr, ond gall Caernarfon frolio hynny!

4 Taith Newydd Sbon am Haf '15

-- Dro Romans Co
-- Côd dy Ben Co
-- Tyrau a Muriau
-- IdishiCo
Holwch Emrys am fanylion llawn!

Emrys ar y Radio

Roedd Emrys yn weatai Beti George ar 'Beti a'i Phobol'. Mae recordiad i'w glywed yma.

Posteri Drysa'r Dre

Posteri ar werth gan Emrys. Pris: A4 £5.00 – A3 £7.50 Drysa Dre wedi ei fframio ar gael hefyd am £45.00Ganwyd a magwyd Y Dyn bach Blewog yng Nghaernarfon – Mae popeth sydd gan Emrys Llewelyn y Cofi i ddweud am ei dref enedigol yn werth ei glywed!

Dros y blynyddoedd mae Emrys Llewelyn wedi tywys llawer o deithiau o amgylch y dref - yn Gymraeg a Saesneg - ar gyfer ffrindiau, cymdeithasau lleol a thwristiaid.


Mae o hefyd wedi ymddangos ar y teledu a'r radio yn siarad am hanes hynod y Cofis (Pobl Caernarfon) a'i deithiau. 


Mae teithiau Emrys Llewelyn yn rhan boblogaidd o raglen ‘Gŵyl Arall' ers 2009, ac Emrys oedd un o drefnwyr 10fed Gŵyl Rygbi’r Hen Hogia a gynhaliwyd yng Nghaernarfon ym mis Mehefin 2010.

Gellir trefnu teithiau am 11.00a.m. neu 14.00p.m.

Cyfarfod wrth gerflun Lloyd George ar Y Maes, ger y Castell. Rhaid bwcio ymlaen llaw a nodi pa amser.

Tro fydd hon drwy strydoedd hen dref y Cofis yng nghwmni Emrys Llewleyn.Dylsai esgidiau addas gael eu gwisgo ar y teithiau

I sicrhau lle gweler y botwm 'Cysylltu/Bwcio' uchod.

Lle i aros:

Edrychwch ar wefan: Caernarfon.com am lefydd i aros yn y dref a’r ardalodd cyfagos: