Dro Dref,Uncategorized

4 Taith Newydd Sbon yn Gymraeg!

4 Taith Newydd Sbon am Haf ’15 – Dro Romans Co – Côd dy Ben Co – Tyrau a...

Emrys with a group of visitors from Belgium, Italy and Spain.
Dro Dref

Croeso i bawb

Emrys gyda grwp o dramorwyr o’r Eidal, Sbaen a Gwlad Belg....

Dro Dref

Tyd am Dro Eto Co

Taith yw hon sy’n sôn am y porthladd, y capteiniaid ac ambell stori am ferchaid y stryd!...

Dro Dref

Ma Nhw, Me Fi

Ma Nhw, Me Fi – 5 Cofi, 5 tŷ potas a stori ym mhob tafarn (anaddas i blant).    ...


Dewch am dro hir o amgylch cyrion Caernarfon efo Emrys

Mae angen sgidiau call –
Dim Hei-hils!
Taith y parhau dwy awr a hanner

Y Daith: Cychwyn yn Doc Fictoria, Ben Twtil, Segontium, Llanbeblig ac ar hyd yr afon Seiont yn ôl i Dre

The walled Town of Caernarfon is history before your eyes.

Discover the history of Caernarfon and its people from medieval times to the present day, visiting some of the unseen treasures which this unique town has to offer. You’ll hear stories about people, places and the history of this very Welsh town in the company of a local man with Caernarfon in his heart.

Experience some of the hidden gems of Caernarfon, enjoy a laugh or two, and learn a few words of Welsh on ‘My Town My Walk’.

The tour takes approx 1½ hours to complete, and is suitable for children (which must be accompanied by an adult), and is limited to groups of up to 20 people.

Contact:Emrys Llewelyn, Town Guide on 07813142751 or Email Emrys via the link at the top of the page

(Cofia sbio ar ochor Gymraeg y wefan - mae na deithiau eraill ar gael yn Gymraeg!)

Cost y Teithiau

Oedolion: £7.50
Plant o dan 17: £3.00
Plant o dan 8 – am ddim

Rhaid i blant bod yng ngwmni oedolyn.
Cofiwch holi os yw'r daith yn addas i'ch grwp chi.

Bydd gostyngiad i £6.50 y pen i grwpiau o dros 20

Nid yw’r teithiau'n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Yr ydym yn cadw'r hawl i ohirio teithiau oherwydd tywydd gwael / diffyg niferoedd. Rhaid bwcio ymlaen llaw, ond os yw’n bosib, gallwn ystyried cadw lle ar y diwrnod.

Tre Caernarfon

Mae Caernarfon yn dref frenhinol, gyda’i chastell trawiadol mewn safle amlwg. Tref borthladd yw hi, a’i chymuned o tua 9,611 â thros 80% ohonynt yn Gymraeg eu mamiaith.
Felly clywir yr iaith Geltaidd hon ar y strydoedd, yn y caffis a’r tafarndai, yn ogystal âg yn y siopau a’r tai bwyta. Lleolir y dref ar briffordd yr A487, ar odrau ddwyreiniol Afon Menai a chyferbyn ag Ynys Môn. Mae dinas Bangor 8.6 millltir i’r dwyrain (13.8 km), tra bod mynyddoedd Eryri yn amgylchynu Caernarfon i’r de. Mae Caernarvon a Carnarvon yn ffurfiau Saesneg ar enw’r dref, ond Caernarfon yw’r ffordd gywir o’i sillafu.

Ni all llawer o drefi Prydain honi bod pobol wedi byw ynddynt yn ddi dorr ers cyn oes y Rhufeinwyr, ond gall Caernarfon frolio hynny!

4 Taith Newydd Sbon am Haf '15

-- Dro Romans Co
-- Côd dy Ben Co
-- Tyrau a Muriau
-- IdishiCo
Holwch Emrys am fanylion llawn!

Posteri Drysa'r Dre

Posteri ar werth gan Emrys. Pris: A4 £5.00 – A3 £7.50 Drysa Dre wedi ei fframio ar gael hefyd am £45.00Ganwyd a magwyd Y Dyn bach Blewog yng Nghaernarfon – Mae popeth sydd gan Emrys Llewelyn y Cofi i ddweud am ei dref enedigol yn werth ei glywed!

Dros y blynyddoedd mae Emrys Llewelyn wedi tywys llawer o deithiau o amgylch y dref - yn Gymraeg a Saesneg - ar gyfer ffrindiau, cymdeithasau lleol a thwristiaid.


Mae o hefyd wedi ymddangos ar y teledu a'r radio yn siarad am hanes hynod y Cofis (Pobl Caernarfon) a'i deithiau. 


Roedd teithiau Emrys Llewelyn yn rhan boblogaidd o raglen ‘Gŵyl Arall' yn 2009, 2010 a 2011, ac Emrys oedd un o drefnwyr 10fed Gŵyl Rygbi’r Hen Hogia a gynhaliwyd yng Nghaernarfon ym mis Mehefin 2010.

Gellir trefnu teithiau am 11.00a.m. neu 14.00p.m.

Cyfarfod wrth gerflun Lloyd George ar Y Maes, ger y Castell. Rhaid bwcio ymlaen llaw a nodi pa amser.

Tro fydd hon drwy strydoedd hen dref y Cofis yng nghwmni Emrys Llewleyn.Dylsai esgidiau addas gael eu gwisgo ar y teithiau

I sicrhau lle gweler y botwm 'Cysylltu/Bwcio' uchod.

Lle i aros:

Edrychwch ar wefan: Caernarfon.com am lefydd i aros yn y dref a’r ardalodd cyfagos: